Instrukce Pro Kapitána

  1. Kapitán vystupuje jako zástupce týmu. Je osobou, která komunikuje s organizátorem a organizátor s ním. Ostatní členové týmu komunikují s organizoátorem přes kapitána.
  2. Kapitán nahlásí organizátorovi (nejpozději 30 dní před konáním závodu) jména všech členú týmu.
  3. Kapitán nahlásí organizátorovi (nejpozději 30 dní před konáním závodu) časy jednotlivých členů týmu v běhu na 20 km
  4. Kapitán je zodpovědný za přípravu, plánování a fungování týmu během závodu. Zejména je třeba promyslet přejezdy autem k jednotlivým předávkám štafety.
  5. Kapitán je zodpovědný za nastudování trasy členy týmu. Kontroluje, zda má běžec na startu úseku u sebe mapu, či navigaci.